top of page
IMG_20240523_112242264.jpg

Uumasut qasuersaarfiat / Dyrenes hvilested

Vejledende retningslinier vedr. brug af dyrekirkegård .

Disse kan ændres hvis behovet opstår.

1.    Kirkegården er til brug for nedgravning af selskabsdyr, herunder hunde, katte, gnavere og fugle.

Den er ikke beregnet til nedgravning af heste.

2.    Ejere af døde kæledyr må iværksætte nedgravning af det døde dyr på et tildelt areal, indenfor indhegningen. Dette sker efter aftale med den ansvarlige for dyrekirkegården.

Stk 2. Der bliver forberedt en hul i tilstrækkelig dybde, hvilket ejeren af kæledyret betaler for. (se prisliste hos Donnas Dyreklinik)

Stk. 3. Ejeren skal sikre, at det nedgravede døde kæledyr er dækket med tilstrækkeligt jord, så ådselsædende dyr ikke kan opgrave det døde nedgravede dyr.

3.     Den, der driver en gravplads, skal føre optegnelser over:

       1) Modtagelsesdato.

       2) Dyreart, for de modtagne døde dyr 

       3) Ejerens navn og adresse.

       Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i mindst to år.

       Stk. 3. Optegnelserne skal på forlangende forevises relevante myndigheder.

4.    Når en grav nedlægges, og såfremt resterne graves op, skal den, der driver                    gravpladsen, sikre at eventuelle rester fra dyrene bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.    Hvis man som dyreejer ønsker en gravplads, kontaktes den ansvarlige hos Donnas dyreklinik, der tildeler et areal på kirkegården. Dette vises på et kort over området. Der kan forventes lidt ventetid, hvis hullet ikke endnu ikke er forberedt. Dyreejeren dækker selv hullet til, med det jord der er forberedt til dette.

BEMÆRK, AT ÅRSTIDERNE KAN FORHINDRE BRUG AF DYREKIRKEGÅRDEN.

bottom of page